B I S T R O . P R I . S Ú D E

Tomášikova 836, 03101, Liptovský Mikuláš

Vážení zákazníci,

na základe situácie so šírením vírusu COVID-19

 bude prevádzka

dočasne  

ZATVORENÁ